Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie M2320 Zorgen over alarmerende situatie van ons huidige Jeugdzorgstelsel

ID
132
Agendapunt
Gemeenteraad 2023 (7. Lijst ingekomen stukken, voorbereid door de gezamenlijke raadscommissie/067)
maandag 13 november 9:30 tot 0:00
Raadzaal
Titel
Motie M2320 Zorgen over alarmerende situatie van ons huidige Jeugdzorgstelsel
Status
Aangenomen
Raadsleden
Portefeuillehouder
E.C.J. Jaegers
Toelichting
Stemming motie: M2320 Zorgen over alarmerende situatie van ons huidige Jeugdzorgstelsel Voor: CDA (2) Lokaal! (2) Het Alternatief (3) Nuj Lies (2) Tegen: PvdA(2), Viva (3), HDV (1) De motie wordt aangenomen met 9 stemmen voor en 6 stemmen tegen. Verzoekt het college: 1) De zorgen van de gemeenteraad van Vaals over het huidige jeugdzorgstelsel, de financiering ervan en de positie van gemeenten als uitvoeringsverantwoordelijke te delen met de overige gemeentebesturen in Zuid-Limburg en te zorgen voor een gezamenlijke reactie richting Tweede Kamer en Eerste Kamer.
Einddatum
Stand van zaken
Via centrumgemeente Maastricht, zie RIB 07.02.2024
Afgedaan
Afgedaan
Datum afdoening
Bijlage(s)