Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

College van B&W

Het College van Burgemeester en Wethouders vergadert iedere week op dinsdagmorgen.

Burgemeester en wethouders houden spreekuur op afspraak.

Voor spreekuurafspraken kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat, tel. 043-3068568.

Gemeenteraad

De raad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. In Vaals bestaat de raad uit 13 raadsleden. De burgemeester maakt geen deel uit van de raad, maar is wel voorzitter.

De raadsvergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Aan het begin van elke vergadering kunnen burgers gebruik maken van hun spreekrecht.

Raadscommissie Mensen en Voorzieningen & Werk en Economie

Een raadscommissie adviseert de gemeenteraad over te nemen besluiten.

Raadscommissie Wonen en Verkeer & Bestuur en Dienstverlening

Een raadscommissie adviseert de gemeenteraad over te nemen besluiten.