Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie M2322 Actieve betrokkenheid bij Luchthaven besluit voor MAA

ID
129
Titel
Motie M2322 Actieve betrokkenheid bij Luchthaven besluit voor MAA
Agendapunt
Gemeenteraad 2023 (5.m.2. Motie M2322 Actieve betrokkenheid bij Luchthaven besluit voor MAA)
maandag 13 november 9:30 tot 0:00
Raadzaal
Status
Aangenomen
Ingediend door
Portefeuillehouder
J.P. Verbeek-Benink
Toelichting
Stemming motie: Motie M2322 Actieve betrokkenheid bij Luchthaven besluit voor MAA De heer Krämer geeft aan dat hij zich onthoudt van stemming. Voor: Nuj Lies (2), PvdA (2), ViVa (2), Het Alternatief (2) (de heer Braun en mevrouw Voorn), Lokaal! (1) (de heer Gubbels), en HDV (1) Tegen: Lokaal! (1, mevrouw Kayser), CDA (2), Het Alternatief (1) (mevrouw Stals-Haanen) De motie wordt aangenomen met 10 stemmen voor en 4 stemmen tegen. Verzoekt het college: 1) Het lopende traject Luchthavenbesluit MAA, proactief en met een kritische blik te volgen. 2) Een zienswijze op aanvraag, liefst in lijn 50 verband (zoals dit ook bij Liège AirPort / vliegveld Luik (Bierset) is gebeurd), voor te bereiden / in te dienen en hierbij mogelijk een alliantie te sluiten met de gemeenten Meerssen en Valkenburg aan de Geul. 3) De motie per ommegaande kenbaar te maken aan de colleges van B&W en de gemeenteraden van Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Valkenburg aan de Geul en Meerssen. 4) De gemeenteraad periodiek over de stand van zaken rond de procedure van het Luchthavenbesluit te informeren.
Stand van zaken
Zie brief aan Lijn 50 gemeenten maart 2024
Afgedaan
Afgedaan
Datum afdoening
Bijlage(s)