Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie M2319 Pakbiers-Renericken (PvdA) “Motie Stop het exorbitant hoge salaris van A.i. bestuurder Karel Verweij van Xonar”

ID
125
Agendapunt
Gemeenteraad 2023 (8. Herstelplan Xonar/051)
maandag 2 oktober 19:30 tot 0:00
Raadzaal
Titel
Motie M2319 Pakbiers-Renericken (PvdA) “Motie Stop het exorbitant hoge salaris van A.i. bestuurder Karel Verweij van Xonar”
Status
Aangenomen
Raadsleden
Portefeuillehouder
E.C.J. Jaegers
Toelichting
Stemming Motie M2319 Pakbiers-Renericken (PvdA) “Motie Stop het exorbitant hoge salaris van A.i. bestuurder Karel Verweij van Xonar”: Voor: PvdA (2), ViVa (3), Lokaal (1; dhr Gubbels), CDA (1, dhr Simons) en HDV (1). Tegen: CDA (1, dhr van Vliet), Lokaal (1, mw Kayser), het Alternatief (3) en Nuj Lies (2) De motie wordt aangenomen met 8 stemmen voor en 7 stemmen tegen. Verzoekt het College: 1. Middels een schriftelijk verzoek Dhr. Verweij op te roepen om zijn bezoldiging voor de resterende periode vrijwillig terug te brengen tot het niveau van de gemiddelde jeugdzorgmedewerker zijnde 20,00 euro per uur. Hiermee laat Dhr. Verweij zien solidair te zijn richting de medewerkers die mogen blijven werken en de medewerkers die ontslagen gaan worden. En gaat over tot de orde van de dag. Aldus aangenomen in de openbare raadsvergadering van 2 oktober 2023.
Einddatum
Stand van zaken
"In de raadsvergadering is opgemerkt dat alle moties en amendementen die in lokale gemeenteraden zijn aangenomen, eerst in het overleg met alle Zuid-Limburgse gemeenten (G16) ter stemming worden voorgelegd en pas bij akkoord in dat gremium richting het bestuur van XONAR worden meegenomen. De wethouder heeft de aangenomen motie in de G16 besproken, maar is daar niet met een meerderheid aangenomen waardoor daaraan geen opvolging richting het bestuur van XONAR is gegeven. "
Afgedaan
Afgedaan
Datum afdoening
Bijlage(s)