Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

M2403 MOTIE beleidsregels landschappelijke kernkwaliteiten - paardenbakken

ID
140
Agendapunt
Gemeenteraad 2024 (11. Aanpak beleidsregels landschappelijke kernkwaliteiten-paardenbakken/005)
maandag 19 februari 19:30 tot 0:00
Raadzaal
Titel
M2403 MOTIE beleidsregels landschappelijke kernkwaliteiten - paardenbakken
Status
Aangenomen
Raadsleden
Portefeuillehouder
J.P. Verbeek-Benink
Toelichting
M2403 MOTIE beleidsregels landschappelijke kernkwaliteiten - paardenbakken B E S L U I T De volgende beleidsregels paardenbakken toe te voegen: 1. De paardenbak mag niet voorzien zijn van externe verlichting door middel van lichtmasten, om lichtoverlast te voorkomen; 2. De paardenbak dient ingepast te worden in de omgeving door het gebruik van gebiedseigen landschapselementen (heg, haag, bomen e.d.) op de plek waar de paardenbak bestemd is, om een volledig natuurlijke inpassing in de omgeving te waarborgen;
Einddatum
Stand van zaken
Afgedaan
Niet afgedaan
Datum afdoening
Bijlage(s)