Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

C Motie openingstijden publieksbalie-Coalitie, PvdA, Nuj Lies, Groep Jussen

ID

89

Agendapunt
Gemeenteraad 2022 (14. Moties vreemd aan de orde van de dag)
maandag 21 februari 19:30 tot 0:00
Digitaal
Titel

C Motie openingstijden publieksbalie-Coalitie, PvdA, Nuj Lies, Groep Jussen

Status

Aangenomen

Raadsleden
Portefeuillehouder
Toelichting

Unaniem akkoord

Roept het College van Burgemeester en Wethouder op om:

  • De openingstijden van de publieksbalie op korte termijn te heroverwegen;
  • Dit te doen voor 1 april 2022;
  • Hierin een voorbeeld te nemen aan de opening van de gemeente Eijsden-Margraten;
  • Echter in elk geval 1 dag in de week tot minimaal 19.00 uur de publieksbalie open te houden;

en gaat over tot de orde van de dag .
Aldus aangenomen in de openbare raadsvergadering van 21 februari 2022.

Einddatum
Stand van zaken
Afgedaan
Niet afgedaan
Datum afdoening
Bijlage(s)