Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie openingstijden publieksbalie Coalitie, PvdA, Nuj Lies, Groep Jussen

ID

88

Agendapunt
Gemeenteraad 2022 (17. Moties vreemd aan de orde van de dag)
maandag 14 februari 19:30 tot 0:00
Geannuleerd
Titel

Motie openingstijden publieksbalie Coalitie, PvdA, Nuj Lies, Groep Jussen

Status

Aangenomen

Raadsleden
Portefeuillehouder
Toelichting

Unaniem akkoord

Roept het College van Burgemeester en Wethouder op om:

  • De openingstijden van de publieksbalie op korte termijn te heroverwegen;
  • Dit te doen voor 1 april 2022;
  • Hierin een voorbeeld te nemen aan de opening van de gemeente Eijsden-Margraten;
  • Echter in elk geval 1 dag in de week tot minimaal 19.00 uur de publieksbalie open te houden;

en gaat over tot de orde van de dag .
Aldus aangenomen in de openbare raadsvergadering van 21 februari 2022.

Einddatum
Stand van zaken
Afgedaan
Niet afgedaan
Datum afdoening
Bijlage(s)