Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

b Motie wijziging verstrekking PMD zakken Coalitie, PvdA, Nuj Lies, Groep Jussen

ID

87

Agendapunt
Gemeenteraad 2022 (14. Moties vreemd aan de orde van de dag)
maandag 21 februari 19:30 tot 0:00
Digitaal
Titel

b Motie wijziging verstrekking PMD zakken Coalitie, PvdA, Nuj Lies, Groep Jussen

Status

Aangenomen

Raadsleden
Portefeuillehouder
Toelichting

Unaniem akkoord

Roept het College van Burgemeester en Wethouder op om:

  • Voor 1 april 2022 met voorstel tot oplossing te komen waarin de volgende variant nadrukkelijk aan de orde dient te komen:
    • Verstrekken huis aan huis van rol met 75 PMD zakken per jaar (komt overeen met ongeveer 3 zakken per 2 weken)
    • Indien inwoner meer nodig heeft kan hij deze uitsluitend nog verkrijgen op het RD4-milieupark (waarbij RD4-pas gescanned/verstrekking geregistreerd wordt)
    • Verstrekking via publieksbalie, Albert Heijn en Buurtwinkel Vijlen vervalt hierbij
    • Distributie huis-aan-huis mogelijk via een of ander reintegratie-project, dit om kosten zo laag mogelijk te houden
Einddatum
Stand van zaken
Afgedaan
Niet afgedaan
Datum afdoening
Bijlage(s)