Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

M2329 Herplantplicht

ID
138
Titel
M2329 Herplantplicht
Agendapunt
Gemeenteraad 2023 (23.d. Motie M2329 Herplantplicht)
maandag 11 december 19:30 tot 0:00
Raadzaal
Status
Aangenomen
Ingediend door
Portefeuillehouder
J.P. Verbeek-Benink
Toelichting
Stemming: Voor: Nuj Lies (2), PvdA (2), CDA (2), Lokaal! (2) en Het Alternatief (3), HDV (1) Tegen: ViVa (3) De motie is met 12 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen Besluit: 1. Per direct soort gebonden herplantplicht uit te voeren na bomenkap op gemeentelijke gronden, uitgezonderd de niet hittebestendige soorten, deze dienen vervangen te worden door hittebe- stendige soorten; 2. bij herplanting een stamomtrek van 14-16 cm aan te houden; 3. de herplanting te bekostigen uit het lopende project 4. een centrale administratie over herplanting bij te houden en de Raad hierover op aanvraag te informeren.
Stand van zaken
Opgenomen in Beheerplan Groen, raad juni 2024
Afgedaan
Afgedaan
Datum afdoening
Bijlage(s)