Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

a Motie additie veilige inrichting Mamelisserweg-Vijlenberg-Hilleshagerweg Nuj Lies, PvdA, CDA, Groep Jussen, V&O, Lokaal

ID

86

Agendapunt
Gemeenteraad 2022 (14. Moties vreemd aan de orde van de dag)
maandag 21 februari 19:30 tot 0:00
Digitaal
Titel

a Motie additie veilige inrichting Mamelisserweg-Vijlenberg-Hilleshagerweg Nuj Lies, PvdA, CDA, Groep Jussen, V&O, Lokaal

Status

Aangenomen

Raadsleden
Portefeuillehouder
Toelichting

Unaniem akkoord

Verzoekt het college

  1. De veilige inrichting van de weg, d.m.v. een voetpad, te betrekken bij het nog op te stellen raadsvoorstel veilige inrichting van de Hilleshagerweg, dat naar de raad toekomt in de raadsperiode 2022 - 2026.
  2. Indien het College dit nodig acht, hiervoor een additioneel onderzoek uit te laten voeren dat specifiek op de veiligheid voor voetgangers ingaat.
Einddatum
Stand van zaken
Afgedaan
Niet afgedaan
Datum afdoening
Bijlage(s)