Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie M2326 onderzoek aanschaf schaak- damtafel of schaakveld

ID
136
Agendapunt
Gemeenteraad 2023 (23.b. Motie M2326 Onderzoek aanschaf schaak- damtafels/outdoor schaakveld)
maandag 11 december 19:30 tot 0:00
Raadzaal
Titel
Motie M2326 onderzoek aanschaf schaak- damtafel of schaakveld
Status
Aangenomen
Raadsleden
Portefeuillehouder
E.C.J. Jaegers
Toelichting
Verzoekt het College: 1) De mogelijkheden te onderzoeken voor het aanschaffen van schaak-damtafels/outdoor schaakveld, conform bijgevoegde voorbeelden. 2) Te onderzoeken of plaatsing op het Prins Willem Alexanderplein mogelijk is. 3) Voor de uitwerking in gesprek te gaan met de stichting Vaals Verbind(t). 4) Te bekijken of mogelijke aanschafkosten ten laste kunnen komen van het budget Vaals Verbind(t) van de gemeente Vaals. 5) In het eerste kwartaal van 2024 de gemeenteraad te informeren over de uitvoering van deze motie. Stemming: unaniem aangenomen
Einddatum
Stand van zaken
RIB 07.03.2024
Afgedaan
Afgedaan
Datum afdoening
Bijlage(s)