Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie wat groeit en bloeit er nog achter The Great Wall of Vijlen-

ID

85

Agendapunt
Gemeenteraad 2022 (5. Lijst ingekomen stukken, voorbereid door de raadscommissie /001)
maandag 21 februari 19:30 tot 0:00
Digitaal
Titel

Motie wat groeit en bloeit er nog achter The Great Wall of Vijlen-

Status

Verworpen

Raadsleden
Portefeuillehouder
Toelichting

Verworpen
Voor: Nuj Lies (2), Groep Jussen (1), PvdA(2),
Tegen: V&O (3), Lokaal (2), CDA (2)

Overwegende dat:

  1. In de betreffende brief naar voren komt dat er een kaalslag heeft plaatsgevonden in het groengebied achter ‘the Wall’ van Vijlen (nieuwbouw Pater Gelissenstraat);
  2. Dit gebied rond het regen- opvangbekken werd omringd door een voetpad en fijne bankjes ter verpozing,
  3. Daarnaast het gebied voorheen groen was ingericht met bomen en struiken (meidoorn, sleedoorn en hazelaar);
  4. Het insectenbosje en meerdere jong aangeplante bomen nadien om volstrekt onduidelijke redenen zijn gerooid;
  5. Ook een bankje (plek van ontmoeting) het veld heeft moeten ruimen;
  6. Getuige van deze teloorgang de in de bijlage opgenomen foto’s uit de oude doos;
  7. Indieners het college hebben gevraagd hoe het college van plan is te reageren op de brief;
  8. Indieners zich ook afvragen hoe het zit het met de noodzakelijke en verplichte natuurcompensatie en hoe het zich verhoudt tot de Integrale Beheersvisie Openbare Ruimte (IBOR);

Verzoekt het college

Het betreffende gebied te herstellen.

Einddatum
Stand van zaken
Afgedaan
Niet afgedaan
Datum afdoening
Bijlage(s)