Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

M2401 MOTIE Integraal Parkeerbeleid

ID
141
Agendapunt
Gemeenteraad 2024 (18.A. Motie integraal parkeerbeleid)
maandag 19 februari 19:30 tot 0:00
Raadzaal
Titel
M2401 MOTIE Integraal Parkeerbeleid
Status
Aangenomen
Raadsleden
Portefeuillehouder
J.P. Verbeek-Benink
Toelichting
Verzoekt het college: - In het raadsvoostel Integraal Parkeerbeleid (dat medio 2024 verwacht wordt) een voorstel op te nemen inzake het mogelijk maken voor inwoners uit de gemeente Vaals, met een Nederlands kenteken (of in het bezit van een vrijstelling wegenbelasting bij een buitenlands kenteken) met de volgende opties (inclusief technische (on)mogelijkheden, kosten/minderopbrengsten en de voor/nadelen) zowel voor parkeergarage/parkeerterreinen/straatparkeren: • Tegen sterk gereduceerd tarief middels een jaarvergunning te kunnen parkeren (onbeperkte duur); • Gratis parkeren voor de duur van maximaal 2 of 3 uur; • Gratis parkeren gedurende de hele dag;
Einddatum
Stand van zaken
Afgedaan
Niet afgedaan
Datum afdoening
Bijlage(s)