Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie M2330 Voetpad Hilleshagerweg

ID
133
Agendapunt
Gemeenteraad 2023 (10.b. Motie voetpad)
maandag 11 december 19:30 tot 0:00
Raadzaal
Titel
Motie M2330 Voetpad Hilleshagerweg
Status
Aangenomen
Raadsleden
Portefeuillehouder
J.P. Verbeek-Benink
Toelichting
Motie M2330 voetpad Hilleshagerweg (aangepast tijdens raadsvergadering) Unaniem aangenomen met 15 stemmen voor Constaterende dat: 1 Het draagvlak voor een voetpad aan de Hilleshagerweg, óók voor de initiatiefnemers van het onderzoek, in de huidige vorm, nihil is. Verzoekt het College: 1 Niet over te gaan tot geplande realisering van het voetpad aan de Hilleshagerweg.
Einddatum
Stand van zaken
Verwerkt in raadsvoorstel Reconstructie Hilleshagerweg-Vijlenberg
Afgedaan
Afgedaan
Datum afdoening
Bijlage(s)