Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie M2325 Opheffen tweerichtingsverkeer fietsen Tentstraat

ID
135
Agendapunt
Gemeenteraad 2023 (23.a. Motie M2325 Opheffen tweerichtingsverkeer fietsen Tentstraat )
maandag 11 december 19:30 tot 0:00
Raadzaal
Titel
Motie M2325 Opheffen tweerichtingsverkeer fietsen Tentstraat
Status
Aangenomen
Raadsleden
Portefeuillehouder
J.P. Verbeek-Benink
Toelichting
Stemming: Voor: Nuj Lies (2), PvdA (2), ViVa (3), Lokaal! (2) en Het Alternatief (1 Stals), HDV(1),CDA (2) Tegen: Het Alternatief (2 Braun, Voorn) De motie is met 13 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen. Verzoekt het College: De mogelijkheden te onderzoeken om in de Tentstraat voor fietsers opnieuw eenrichtingsverkeer in te voeren en eind eerste kwartaal 2024 een voorstel hiertoe aan de gemeenteraad voor te leggen.
Einddatum
Stand van zaken
Raad april 2024
Afgedaan
Afgedaan
Datum afdoening
Bijlage(s)